Program kopi

FREDAG GRENDEHUSET LÅVEN
19:45 Hægebostad Trekkspillklubb Litt sob i hob
20:30 BBK (Blås – Belg & Komp) New Runners
21:15 Kalle Walle Friends
22:00 Godtfolk Lister Jan's
22:45 Evjerampen Jan's
23:30 Sigeve's Otra Kraforsyning
00:15 Sigeve's Ole Ingvald's
LØRDAG GRENDEHUSET LÅVEN
19:00 - Ruslebiffen
19:45 Tor og Jon m/venner Evjerampen
20:30 New Runners Hægebostad Trekkspillklubb
21:15 Otra Kraftforsyning Lyngdal Torader og Trekkspillklubb
22:00 Jærbelgen Lista Trekkspillklubb
22:45 Anna Eikeland m/venner BBK (Blås – Belg & Komp)
23:30 Ole Ingvald's Kalle Walle
00:15 Ole Ingvald's Godtfolk Lister